Sosial sikkerhet i Russland: systemet, priser og fordeler forklart — Expat Guide til Russland — russiske Advokater

Er du kvalifisert for sosial sikkerhet i Russland. Lære om den russiske trygdesystemet og bidrag, samt hvordan du kan få en russisk social security-nummer og krav til sosial velferd i Russland. Russland social security system er ansvaret til staten, hovedsakelig overvåket ved Arbeids-og Sosial Beskyttelse. I noen tilfeller, utlendinger som har midlertidig eller permanent oppholdstillatelse, har rett til ytelser utbetalt av sosial sikkerhet i Russland, hvis de har betalt de nødvendige utbetalinger i spesifikke offentlige midler. Begge fondene er støttet av obligatorisk russiske trygder som er trukket fra brutto lønn, selv om noen utgifter og bonuser kan unntas fra beregningen.