Beste Advokater for immaterialrett i Russland — Beste Advokater

Intellektuell eiendom (IP) er beskyttet av ulike lover, inkludert Grunnloven av den russiske Føderasjon (Artikkelen), den russiske Civil Code (Del IV), og mange andre nasjonale lover og forskrifter så vel som internasjonale avtaler, som Russland er part (f.eks. Paris-Konvensjonen, TURER, PCT, etc.). I utgangspunktet, IP gir sin eier den absolutte og eksklusive rettigheter til bruk, kast og håndheve ulike resultater av intellektuell aktivitet (for eksempel oppfinnelser, design, litterære og kunstneriske verk) og betyr av individualisering (f.eks. varemerker, varenavn, og ble benevnelsene opprinnelse) mot tredjeparter. IP-rettigheter utvides til å omfatte ulike former for immaterielle rettigheter som patenter, opphavsrettigheter, know-how, varemerker, kommersielle