Forpliktelser og begrensninger som trer i kraft når en person er innvilget russisk statsborgerskap RC Bosatt SentrumAlle russiske borgere fjorten år eller eldre som bor i Russland er pålagt å ha et nasjonalt pass (en statsborger generelle pass), mens de som bor utenfor Russland må ha en»fremmed»pass (pass for reiser utenlands) Det er strengt forbudt å gjøre noen merker i et pass som ikke oppfyller kravene som er fastsatt ved lov (som markerer ville gjøre et pass ugyldig) Alle russiske borgere, samt utenlandske statsborgere, må registrere seg på sine plasser til opphold eller opphold i Russland: Å være i stand til å krysse grensen og reiser internasjonalt, en russisk statsborger er nødvendig for å få en utenlandsk pass (en spesiell passport for internasjonale reiser) som kan bli utstedt for ikke mer enn ti år russiske borgeres rett til fri bevegelse og rett til fritt å velge sted for opphold og bosted i Russland kan være begrenset (vilkårene i disse restriksjonene må være fastsatt ved lov)